Interfejs ADMINA

Kategoria: WIPERBOX

Połączenie

Aby połączyć się do panela administracyjnego WIPERBOX, podłącz kabel Ethernet do gniazda opisanego “ADMIN” (który znajduje się z tyłu WIPERBOX-a), drugą końcówkę kabla podłącz do twojego komputera z systemem operacyjnym i uruchom swoją przeglądarkę internetową. Następnie w polu adresu www wpisz adres https://10-20-50-254.wiperbox.com i zatwierdz go.


fileDomyślny login i hasło do systemu to:

 wiperapp


Menu

Główne menu składa się z 5 elementów:


file


 1. USERS - administratorzy systemu

 1. LICENSE - Status i zarządzanie licencjami

 1. SETTINGS - Ustawienie opcji kasowania

 1. REPORTS - Certyfikaty skasowań

 1. LOGOUT - wylogowywanie


USERS


 • dodawanie nowych kont administratorów WIPERBOX-a
 • edycja istniejących już kont administratorów
 • usuwanie kont administratorów (dla bezpieczeństwa, system WIPERAPP posiada zabezpieczenie przed usunięciem głównego konta administaratora. Można go edytować )

file


SETTINGS

Ustawienie opcji kasowania


file


 • Wipe Method - metoda kasowania dysku
  • WIPERAPP - Clear - kasowanie za pomoca metody Clear
  • British HMG Infosec Standard 5, Baseline Standard
  • British HMG Infosec Standard 5, Enhanced Standard
  • U.S. Air Force System Security Instruction 5020
  • DoD 5220.22-M
  • U.S. Navy Staff Office Publication NAVSO P-5239-26
  • Bruce Schneier’s Algorithm
  • U.S. DoD Unclassified Computer Hard Drive Disposition
  • German Federal Office for Information Security
  • Communications Security Establishment Canada ITSG-0

 • Wipe Pattern - wzór kasowania
  • 0x00 - kasowanie za pocomcą wzorca wypełnionego wartością binarną 00
  • 0xFF - kasowanie za pomocą wzorca wypełnionego wartością binarną FF
  • Random - kasowanie za pomocą wzorca wypełnionego losową wartością z przedziału 0x00 do 0xFF

 • Invert Patterns - odwrócenie wzorca kasowania

 • Number Of Passes - liczba przebiegów kasowania (Można jej użyć tylko przy wybraniu WIPERAPP - Clear)

 • Max Bad Sectors - maksymalna ilość błędów na dysku

 • Enable Client - WAŻNE! Umozliwia zmianę ustawień metod kasowania na maszynach klienckich (np. przez operatora)

 • Autorun - uruchamianie automatycznego kasowania danych po starcie systemu WIPERAPP

 • Reference Number - numer referencyjny użytkownika

 • Operator Name - dane operatora odpowiedzialnego za proces kasowania danych

 • Customer Name - Nazwa Klienta/Firmy, dla której jest wykonywana operacja kasowania danych

 • Wipe Organization - Nazwa firmy, która przeprowadza proces kasowania danych


LICENSE

W zakładce “license” można sprawdzić liczbę aktualnych licencji i liczbę skasowanych dysków za pomocą aplikacji WIPERAPP. Poprzez formularz “Add License” można również dodać nową licencję.


file

License status:

Wipe Licence: ilość pozostałych licencji pozwalających uruchomić proces kasowania danych,

Spec licenses: ilość licencji pozwalających na pobieranie informacji o specyfikacjach urządeń, na których przeprowadzany jest proces kasowania danych,

Wipe used: (użyte licencje), liczba dysków, które zostały już skasowane (dyski wyczyszczone),

Specs used: (użyte licencje), liczba komputerów, o których informacje zostały ostatnio zebrane.


Raporty

Certyfikaty potwierdzające wykonane poprawne oraz błędne procesy skasowania danych z dysków za pomocą systemu WIPERAPP


file

Jak oceniasz ten wpis? Głosów: 2