Interfejs ADMINA

Kategoria: WIPERBOX

Połączenie

Aby połączyć się do panela administracyjnego WIPERBOX, podłącz kabel Ethernet do gniazda opisanego “ADMIN” (który znajduje się z tyłu WIPERBOX-a), drugą końcówkę kabla podłącz do twojego komputera z systemem operacyjnym i uruchom swoją przeglądarkę internetową. Następnie w polu adresu www wpisz adres 10.20.50.254 i zatwierdz go. Powinien pojawić się ekran logowania WIPERAPP.
Domyślny login i hasło do systemu to: wiperapp.


Menu

Główne menu składa się z 6 podmenu: 1. System - system

 1. Client Default Settings - Ustawienie opcji kasowania

 1. License Management - Menu licencji

 1. Raporty - certyfikaty skasowań

 1. SPEC - specyfikacja sprzętu, na którym był uruchomiony WIPERAPP

 1. Logout - wylogowywanie


System

Management Interface Settings


Adres IP, który dostał WIPERBOX, dzięki któremu możemy się zalogować zdalnie do ADMINa WIPERBOX-a (Funkcja działa jeżeli podepniemy internet do gniazda “WAN”)
Date/Time Settings


Wybór strefy czasowej, w której jesteśmy.
Administrators


 • dodawanie nowych kont administratorów WIPERBOX-a
 • edycja istniejących już kont administratorów
 • usuwanie kont administratorów (dla bezpieczeństwa, system WIPERAPP posiada zabezpieczenie przed usunięciem głównego konta administaratora. Można go edytować )


System Mode


tryb pracy WIPERBOX:

 • wipe - uruchamia aplikację do kasowania dysków
 • spec - uruchamia aplikację do wyświetlania specyfikacji urządzeń, na których przeprowadzany jest proces usuwania danych
System Update


menu do aktualizacji aplikacji WIPERAPP (opis jak zaktualizować WIPERAPP znajdziesz tutaj)
Database Backup/Restore


Save - zapisywanie na komputer kopii zapasowej swoich certyfikatów i specyfikacji
Restore - przywracanie zapisanej kopii zaposowej swoich certyfikatów i specyfikacji
System Shutdown/Restart


Restart - zrestarowanie WIPERBOX-a
Shutdown - Wyłączenie WIPERBOX-aClient Default Settings

Ustawienie opcji kasowania • Wipe Method - metoda kasowania dysku
  • Clear - kasowanie za pomoca metody Clear
  • Purge - kasowanie za pomoca metody Purge
  • Auto - system wybiera najlepszą metodę do kasowania dla dysku zgodna z algorytmem opisanym tutaj.

 • Wipe Pattern - wzór kasowania
  • 0x00 - kasowanie za pocomcą wzorca 0
  • 0xFF - kasowanie za pomocą wzorca F
  • Random - kasowanie za pomocą wzorca losowego

 • Invert Patterns - odwrotny wzorzec kasowania

 • Number Of Passes - liczba przebiegów kasowania (ta opcja działa jedynie przy metodzie Clear, przy metodzie Purge liczba przebiegów kasowania wynosi 1)

 • Max Bad Sectors - maksymalna ilość błędów na dysku

 • Enable Client - WAŻNE! Umozliwia zmianę ustawień metod kasowania na maszynach klienckich (np. przez operatora)

 • Autorun - automatyczne kasowanie dysku po uruchomieniu WIPERAPP

 • Verify Size - Wielkość weryfikacji dysku wyrażona w procentach. Weryfikacja przeprowadzana jest wg algorytmu zapisanego w standardzie NIST 800-88r1. Wg standardu - minimalna dopuszczalna wartość to 10%.

 • Ref. no. - numer referencyjny użytkownika

 • Operator Name - dane operatora odpowiedzialnego za proces kasowania danych

 • Customer Name - Nazwa Klienta/Firmy, dla której jest wykonywana operacja kasowania danych

 • Wipe Organization - Nazwa firmy, która przeprowadza proces kasowania danych


License Status

W zakładce “license status” można sprawdzić liczbę aktualnych licencji i liczbę skasowanych dysków za pomocą aplikacji WIPERAPP.License status:

WIPE Licence: ilość licencji pozwalających uruchomić proces kasowania danych,

SPEC licenses: ilość licencji pozwalających na pobieranie informacji o specyfikacjach urządeń, na których przeprowadzany jest proces kasowania danych,

Disk wiped: (użyte licencje), liczba dysków, które zostały już skasowane (dyski wyczyszczone),

Specs used: (użyte licencje), liczba komputerów, o których informacje zostały ostatnio zebrane.


Add License

dodawanie licencje WIPERAPPRaporty

certyfikaty potwierdzające wykonany proces skasowania danych z dysku za pomocą aplikacji WIPERAPP


SPEC

specyfikacja sprzętu, na którym był uruchomiony WIPERAPP


Jak oceniasz ten wpis? Głosów: 1