Interfejs KLIENTA

Kategoria: WIPERBOX

Start

Oprogramowanie klienckie można uruchomić za pomocą karty sieciowej z interfejsem PXE. Po załadowaniu i uruchomieniu systemu dostępny będzie interfejs umożliwiający ustawienie parametrów i uruchomienie kasowania danych.

Przykład interfejsu użytkownika na komputerze klienckim z dyskami twardymi:

Okno zawiera informacje o wykrytych dyskach i ich statusie oraz panelu sterowania aplikacji, znajdującym się w prawym górnym rogu.

Pole zawiera informacje o modelu, numerze seryjnym, rozmiarze dysku. Obok znajduje się pasek statusu i postępu oraz trzy przyciski.

Przycisk z lewej strony umożliwia uruchamianie kasowania danych z dysku. Przycisk po środku “i” wyświetla informacje S.M.A.R.T dysku w osobnym oknie dialogowym. Przcisk po prawej stronie pozwala podejrzeć aktualną zawartość sektorów nośnika w formie hex.

Przykładowy widok okna informacji o dysku:

Jeśli jeden z atrybutów S.M.A.R.T, zapisany w sekcji “Praca z dyskami zawierającymi błędy”, ma większą wartość niż dozwolona - taki atrybut będzie oznaczony czerwonym znakiem X.

Przykładowy widok okna z HEX Viewer:

Pasek stanu wyświetla informacje o bieżącym statusie oraz - w stosownych przypadkach - także o postępie w usuwaniu lub weryfikowaniu danych. Możliwe statusy to:

Idle – aktualnie nie ma żadnych operacji na dysku. Wipe Error – Błąd podczas procesu nadpisywania sektrów dysku. Verify Error – Błąd podczas procesu weryfikacji.

Panel sterowania Client

file

Panel sterowania umożliwia:

  • sprawdzenie aktualnego czasu na uruchomionym komputerze - czas został zsynchronizowany z czasem serwera, czas wyświetlany jest w strefie UTC
file - rozpoczynania kasowania na wszystkich dyskach w stanie IDLE
file - ustawienia kasowania
file - informacje o systemie
file - uruchom ponownie system
file - wyłącz system

Na panelu znajduje się również informacja o liczbie wolnych licencji na serwerze. Rozpoczęcie procesu kasowania blokuje jedną licencję na serwerze. Jeśli proces kasowania danych i weryfikacji zakończy się pomyślnie, licencja zostaje wykorzystana. W przypadku utraty połączenia z serwerem lub utraty zasilania podczas kasowania dysku licencja jest blokowana dla numeru seryjnego konkretnego dysku. Następna próbna kasowania tego samego dysku nie blokuje nowej licencji, tylko wykorzystuje zablokowaną.

Pasek stanu wyświetla informacje adresie pod jakim znajduje się lokalny serwer, a także o adresie IP komputera klienckiego.

Jak oceniasz ten wpis? Głosów: 0