Weryfikacja procesu kasowania danych

Kategoria: Podstawy

Po zakończeniu kasowania danych następuje weryfikacja. Oznacza to odczytywanie wszystkich adresowalnych sektorów dysku i porównywanie zawartości ze wzorcem używanym do kasowania. W przypadku kasowania wieloprzebiegowego z odwróceniem wzoru, weryfikowany wzorzec to ten, który został nadpisany ostatnio.

Po poprawnej weryfikacji generowany jest raport podsumowujący proces i zapisywany w zerowym sektorze dysku (MBR). Raport jest wyświetlany na ekranie podczas próby uruchomienia komputera z wyczyszczonego dysku. Oznacza to, że w przypadku korzystania z zewnętrznego urządzenia do weryfikacji skasowanych danych urządzenie to powinno umożliwiać pominięcie weryfikacji sektora zerowego dysku (MBR).

Następnie system wysyła do serwera informację o pomyślnym usunięciu danych z dysku wraz z informacją o konfiguracji sprzętowej komputera, który był przedmiotem procesu; mechanizm, a także data i godzina rozpoczęcia i zakończenia procesu usuwania danych.

Wszystkie te informacje są umieszczane na certyfikacie potwierdzającym kasowanie danych.

Jak oceniasz ten wpis? Głosów: 4