Jak podłączyć Wiperapp do sieci firmowej?

Kategoria: WIPERBOX

System jest sieciowy, podczas pracy wykorzystuje protokoły sieciowe, takie jak PXE, NFS i HTTPS. Aby zachować politykę prywatności i integralność danych oraz wyeliminować próby nadużywania systemu, zaleca się wdrożenie systemu w topologii połączeń sieciowych, jak pokazano poniżej:

Zalecana architektura

Zalecana architektura połączenia z siecią firmową

Zarządzanie interfejsem serwera systemu powinno być dostępne tylko dla osób bezpośrednio zaangażowanych w proces usuwania danych z dysków twardych w organizacji. Dlatego zaleca się zabezpieczyć dostęp do interfejsu zarządzania na poziomie zapory wdrożonej w organizacji lub podzielić i oddzielić sieć zarządzającą systemem od sieci komputerowej organizacji.

Podczas usuwania danych z jednego komputera klienckiego jego adapter sieciowy powinien być podłączony bezpośrednio do interfejsu WIPE serwera systemu usuwania danych. Jeśli istnieje wiele stacji komputerowych, na których dyski mają być kasowane jednocześnie, upewnij się, że działają w dedykowanej sieci, na przykład za pomocą dedykowanego Switcha lub za pośrednictwem izolowanej sieci VLAN za pomocą przełącznika sieciowego L2. Ze względu na transmisję dużej ilości danych podczas pracy systemu, zaleca się wykonywanie połączeń klientów systemu z serwerem w technologii Ethernet 1Gbs.

Jak oceniasz ten wpis? Głosów: 0