Praca z dyskami zawierającymi błędy

Kategoria: Podstawy

W przypadku dysku zawierającego błędy rozpoznane przez S.M.A.R.T. istnieje możliwość, że proces usuwania danych zostanie wyłączony. W takim przypadku system wyświetla informację SMART ERROR i nie pozwala na usunięcie takiego dysku.

Mechanizm wdrożony w systemie uwzględnia następujące atybuty S.M.A.R.T. jeżeli wartości graniczna została przekroczona, dysk zostaje wykluczony z procesu:

Attribute ID Attribute Name Limit Value
5 Reallocated Sectors Count Configurable (default 0)
184 End-to-End error/IOEDC 0
196 Reallocation Event Count Configurable (default 0)
197 Current Pending Sector Count Configurable (default 0)
198 Uncorrectable Sector Count Configurable (default 0)

UWAGA: Zmiana konfigurowalnych wartości atrybutów na wartość inną niż 0 powinna nastąpić tylko wtedy, gdy taka możliwość zostanie zatwierdzona przez wewnętrzne procedury / polityki bezpieczeństwa organizacji.

Jeśli dyski nie obsługują wyżej wymienionych atrybutów, a ocena stanu dysku jest ustawiona na poziomie krytycznym - operator zostanie poinformowany o tym przed rozpoczęciem procesu kasowania. Informacje te zostaną również zapisane na raporcie.

Jak oceniasz ten wpis? Głosów: 5